O hře

 • Hry se mohou zúčastnit 1–4členné týmy.
 • Hra probíhá online na těchto stránkách (tapani.cz).
 • Každý hráč může hrát právě za jeden tým.
 • Předpokládáme fair play a žádné lotroviny – hrajeme pro dobrý pocit ze hry.
 • Organizátoři si vyhrazují právo tým upozornit na jeho narušování hry, případně jej ze hry vyloučit.

Systém hry

 • Hra trvá od 1. 12. 2021 0:00 do 31. 12. 2021 23:59.
 • Hra obsahuje 24 šifer, každý den v 0:00 se odemkne právě jedna šifra k danému dni.
 • 24. 12. 2021 v 0:00 se odemkne závěrečná šifra.
 • Luštit šifry je možné až do konce hry (31. 12. 2021 23:59).
 • Je možné luštit všechny odemčené šifry, tedy není třeba mít vyluštěné šifry předcházející.
 • Šifry zůstanou odemčené až do konce hry.
 • Pro každou šifru jsou k dispozici jedna nápověda a postup řešení šifry.

Šifry

 • Ke každé šifře je možné vzít si jednu nápovědu, a to po 24 hodinách od odemčení šifry.
 • Ke každé šifře je možné vzít si postup řešení, a to po 48 hodinách od odemčení šifry (musí být využita nápověda).
 • Všechny šifry využívají anglickou abecedu o 26 znacích, není li explicitně uvedeno jinak.
 • Řešením je vždy jedno české slovo, podstatné jméno v prvním pádě.
 • Řešení je potřeba zadat do políčka k tomu určeného, poté se dozvíte, zda bylo správné, či ne.
 • Při zadávání řešení nezáleží na velkých/malých písmenech ani diakritice.
 • U každé šifry lze zadat jedno špatné řešení bez penalizace. Každý další špatný pokus bude penalizován, viz Vyhodnocení hry.
 • Je dovoleno dohledávat informace na internetu, používat Wikipedii a další technické vymoženosti.
 • Není dovoleno spolupracovat s jinými týmy.

Vyhodnocení hry

 • Pořadí lze sledovat na webu průběžně, konečné pořadí bude zveřejněno 1. 1. 2022.
 • Pro pořadí jsou rozhodující následující kritéria:
  1. Počet vyluštěných šifer (čím více, tím lépe).
  2. Počet dní luštění podle následujícího klíče (čím méně, tím lépe):
   • počet započatých dnů od odemčení každé šifry až po její vyluštění
   • + 2 dny za zobrazení nápovědy
   • + 2 dny za zobrazení postupu
   • + 0,1 dne za zadání špatného řešení (první špatný pokus u každé šifry se nepočítá)
 • U nevyluštěných šifer se žádná penalizace nepočítá.

Příklad hodnocení vyluštěné šifry v nejkratším možném termínu

 • Vyluštění šifry v den odemčení: celkem 1 den (nápovědu ani postup zatím nelze získat)
 • Vyluštění šifry 2. den od odemčení s použitím nápovědy: celkem 4 dny (2 dny luštění + 2 dny za zobrazení nápovědy, postup zatím nelze získat)
 • Vyluštění šifry 3. den od odemčení s použitím postupu: celkem 7 dní (3 dny luštění + 2 dny za zobrazení nápovědy + 2 dny za postup)